Mølleåen


Mølleåen. Mølleåen

Intro

Mølleåen er formentlig Danmarks ældste industrilandskab. Området har tilnavnet Industriens Vugge. Mølleåen var især centrum for den industrielle udvikling, dengang vandkraft var den vigtigste energikilde...

Mølleåen er formentlig Danmarks ældste industrilandskab. Området har tilnavnet Industriens Vugge. Mølleåen var især centrum for den industrielle udvikling, dengang vandkraft var den vigtigste energikilde. Siden middelalderen har der ligget vandmøller langs det 12 kilometer lange åforløb fra Furesøen til Øresund i Nordsjælland. Fra 1500-tallet blev flere af møllerne ændret til små industrianlæg. Og med tiden voksede nogle af dem sig store. Udover mel blev der fra 1600-tallet fremstillet krudt, kobber, stål, papir og tekstil. De oprindelige ni møller er: Frederiksdal, Lyngby, Fuglevad, Brede, Ørholm, Nymølle, Stampen, Rådvad og Strandmøllen. ''Arbejde fra vugge til grav'' På Brede Klædefabrik sørgede fabrikanten for arbejdernes liv fra vugge til grav. Carl Madsen skrev i 1973 om sin barndom som skolelærerens søn på Brede i begyndelsen af 1900-tallet: ”Det var på en måde trygt at være på fabrikken, for Daverkosen (fabrikanten) øvede ikke alene patriarkens magt, men følte også et ansvar over for sine undergivne, hvis intelligens og evne til at klare egne affærer han næppe satte højt. Han regnede dem for børn, der havde at vise lydighed og ærbødighed, men som han også følte tilskyndelse til at sørge for. De fleste af de danske arbejdere blev på Brede. Der fødtes de, der levede og virkede de, og der døde de.”