Mølholm Kirke


Mølholm Kirke, 1950'erne.


Biskop C.W. Noack nedlægger grundstenen til Mølholm Kirke, 1950.

Intro

Mølholm Kirke, Niels Skousvej 13A, 7100 Vejle. Kirken blev indviet den 13. juli 1952. De to præster betjener et sogn, der pr. 1. januar 2008 har 3.900 folkekirkemedlemmer.

Mølholm Kirke blev bygget for midler der hovedsageligt var skænket af entreprenør Bertel Nielsen, som ville sætte et minde over sine forældre. Efterkrigsårenes næsten katastrofale mangel på boliger gav imidlertid kirkebyggeriet et noget atypisk forløb. Myndighederne krævede at kun én murer måtte være beskæftiget ved opførelsen af Mølholm Kirke. Ved kirkeindvielsen, der fandt sted den 13. juli 1952, blev Mølholm Sogn dannet ved en udskillelse af Mølholm, Eskholt og Vindingland fra Vinding Sogn.

Bertel Nielsen ønskede at bruge Frederikskirken i Skåde som model for kirken i Mølholm. Den var tegnet af arkitekt Lønborg Jensen og opført i traditionel landsbykirkestil. Bygningsinspektoratet og forskellige andre vanskeligheder kom imidlertid i vejen for de oprindelige byggeplaner, der først blev godkendt af Kirkeministeriet efter en omarbejdelse, foretaget af arkitekt Holger Mundt. Kirken består af skib og kor samt tårn med takkede blændingsgavle, alt hvidkalket og teglhængt.

Foruden Bertel Nielsen var der andre donationer fra private. Den kendte spillemand og ejer af Trædballehus, Frederik Iversen, skænkede 10.000 kr. til et orgel og testamenterede ved sin død i 1948 100.000 kr. til Mølholm Kirke. Andre bidrag beløb sig til i alt 85.000 kr. til kirkens inventar. Alterbordet er muret op af røde sten og dækket af en svær granitplade, mens selve alterpartiet består af egeplanker. Den forholdsvis enkle opbygning præger også andet af kirkens inventar - prædikestol og døbefont. Kirken har o. 200 siddepladser.

I april 1992 blev Mølholm Sognehus indviet, tegnet af arkitekterne Exner. Det rummer konfirmand- og mødelokaler i én fløj og kirkekontor, præstekontor og køkken i en anden.

Henvisning:
Mølholm Kirkes hjemmeside