Mølbrovej 20 Fattiggården


Stepping fattiggård

Intro

Stepping Fattigård, bygget i 2 etager og beregnet til 49 personer.

I ca. 1859 blev der i Stepping Sogn oprettet en fattiggård på Mølbrovej 20 – bygget i 2 etager. Den var beregnet til 49 personer, og fattiggården modtog fattige fra flere sogne uden for Stepping. Til fattiggårdens drift hørte 6 ha jord, 4 køer, 2 svin og nogle får. I 1883 blev taget dækket med skifer og der indrettedes sygeværelser. Der var da 7 mænd, 7 kvinder, 11 drenge og 4 piger på fattiggården. Økonomien på stedet havde et budget på 500 mark, og for de penge blev der givet kost og logi. I årene 1884-85 var der 44 beboere, men dette tal var faldet drastisk i 1900 til kun 8 personer. I 1905 besluttedes det at nedlægge fattiggården og fattigforbundet og lade sognene Sommersted, Bjerning, Hjerndrup og Frørup sørge for deres egne fattige. I depressionsåret 1929 blev fattiggården dog genoprettet under private former og fungerede frem til omkring 1940. Efter at have haft mange forskellige ejere efter krigen brændte bygningen ned til grunden i 2001. Den er nu ved at blive opført i næsten samme skikkel