Mælkeriet Christianshaab


Christianshaab Mælkeri, Nørremarken, o. 1940. Den 26. november 1940 indviedes et moderne mejeri, der kunne opfylde de nyeste hygiejnekrav. Fotograf: Johs. Rønvig.


Der sættes mælkeflasker i flaskekurve på Christianshaab Mælkeri o. 1941. Lokalet var beklædt med gule fliser på gulv og vægge. I baggrunden ses en af maleren Carl I. Christensens vægmotiver. Fotograf: Johs. Rønvig.

Intro

Oprettet i 1927 på Viborgvej og moderniseret i 1940. Indgik 1978 i mejerisammenslutningen VEKOFA

Godsejer Chr. Skou, Øster Grundet, indrettede i 1920 et beskedent mejeri i kælderen til gården Christianshaabs stuehus. Det blev i 1927 afløst af en egentlig mejeribygning, der i 1940 gennemgik en omfattende modernisering. Mejeriet havde dette år gennem en særlig vejlensisk mælkeordning fået en monopolstilling sammen med Vejle Mælkekompagni.

Mælkeriet Christianshaab havde i begyndelsen af 1940’erne ni mælkevogne og det samme antal udsalg. Det mest kendte produkt var Christianshaab Børnemælk. I 1978 tilsluttede mælkeriet sig VEKOFA og ophørte med mælkeproduktion.