Måreskov nedkastningsplads


Rapport over modtagelsen den 4. oktober 1944 på pladsen Måreskov på Fyn.

Intro

Et medlem af den illegale Fynsledelse var arresteret, og da han kendte pladsen, turde man ikke gennemføre modtagelsen. En mand blev sendt til pladsen for at "lyse flyet væk", hvorefter maskinen blot overfløj pladsen uden at kaste containerne.

Et medlem af den illegale Fynsledelse var arresteret, og da han kendte pladsen, turde man ikke gennemføre modtagelsen. En mand blev sendt til pladsen for at "lyse flyet væk", hvorefter maskinen blot overfløj pladsen uden at kaste containerne.

24.09.1944

INGER

A

Nyborggruppen

Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. 40ff.

Flyvemaskinen passerede tre gange over pladsen uden at kaste, selvom der fra pladsen blev givet både lys og morsesignal.

04.10.1944

INGER

A

Nyborggruppen

Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. s. 43ff.

Flyet nedkastede 15 Lion-containere og 2 pakker håndgranater og ammunition. Flyet blev formentlig skudt ned på vej hjem til England.

26.04.1945

0TTO

F

15

15

Nyborggruppen

Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet. Jørgen Hæstrup: Hilsen til Vera, 1956, s. s. 66.

Landsdel: Fyn - Distrikt: Nyborg Pladsnr.: 34 - Pladsnavn: Måreskov Placering i Generalstabskort: Bind 2 - Blad 32 - C2: 500 m nord for "r" i Maareskov Kilder: Fynske Pladsbog, Erik Frandsens arkiv, Rigsarkivet.