Måle Skovhuse

Intro

Nedlagt bebyggelse omkring vandhul på marken syd for Hverringevej.

Nedlagt bebyggelse med 3 små landbrug i Hverringes ejerlaug sydvest for Måle.
Formentlig oprettet efter svenskekrigene og kort efter 1900 igen lagt til hovedgårdsjorden.
Husmændenes marker lå dels lige ved husene og dels som lidt fjernere lodder i Stavre.

I området lå tidligere også Øksenløkkehuset.
Opkaldt efter området "Måle Skov", som er en del af kystskoven.