Lystrup Strand


Sommerhuse

Intro

Lystrup Strand var et af de første sommerhusområder i Norddjurs. Enkelte gamle træhuse er bevaret, bl.a Amerikanerhuset fra 1934. Sommerhusene ligger tæt og åbent i det kuperede, marine forland.

Inden sommerhusene kom til Lystrup, var byen hjemsted for 17 gårde. Disse gårde bar skiftevis fæstegods under Løvenholm og Hevringholm. I 1848 lagde en storbrand imidlertid byen komplet i ruiner, hvorefter byen blev genopbygget på en sådan måde, at gårdenes avlsbygninger blev vendt væk fra gaden. Samtidigt blev der lavet en bred bygade med plads til store haver mellem stuehuse og gade. Landbrugskrisen i 1930erne medførte, at halvdelen af bønderne fik fallit, hvorved de overgik til socialhjælp. Da socialhjælpen på den tid havde fysisk arbejde som forudsætning for at man kunne modtage hjælp, blev bønderne sat til at nedbryde sten, hvorved den ellers ufremkommelige strandvej blev gjort langt mere åben. Tilblivelsen af en åben strandvej skabte forudsætningerne for de første sommerhuse i Lystrup, hvoraf mange blev bygget helt ud mod skrænten. Da skrænten senere blev fredet, blev disse huse flyttet længere væk fra kysten.