Lysthuset ved Søndersø


Lysthuset malet af F. C. Schultz

Intro

I begyndelsen af 1800-tallet blev det moderne for byens borgerskab at tage på landet. Her forlystede man sig med keglespil, dans, ballonopstigninger og forfriskninger. Til disse formål blev der opført såkaldte lysthuse. Et sådant blev i 1853 opført her ved Søndersøens bred.

Festlighederne fortsatte til 1867, hvor lysthuset blev købt af justitsråd Meincke. Han udbyggede lysthuset med en tilbygning og omdannede det til mejeri for gården Skovnæs. Senere kom det lille hus til at huse svenske og polske sæsonarbejdere, inden det i 1960 blev overtaget af Frilandsmuseet. Frilandsmuseet opstod i 1927 på Skovnæs’ område. I dag kan fortidens landsbymiljø og gamle byggeskikke opleves her ved besøg i de gamle huse, der er flyttet hertil fra både Lolland og Falster.