Lyngsbækgård


Med sine halvvalmede gavle og enkle udsmykning fremstår Lyngsbækgårds hovedbygning særdeles elegant og det kan ikke undre at andre herregårde som eksempelvis Kvelstrup har fundet inspiration her.

Intro

Midt i det naturskønne område Nationalpark Mols Bjerge ligger den klassicistiske herregård Lyngsbækgård. I 1500- og 1600-tallet var gården tilknyttet Kalø len, men i 1700-tallet var det familien Hanson som beboede Lyngsbækggård og opførte de nuværende bygninger.

''Historien om Lyngsbækgård'' I 1597 besluttede kronen, at Lyngsbækgård skulle tilknyttes Kalø len som ladegård, hvorfor den kom til at gå under navnet Lyngsbæk ladegård. I 1661 blev Lyngsbækgård sammen med Kalø len skænket til Frederik 3.’s (1648-1670) uægte søn Ulrik Frederik Gyldenløve, men efter knap 10 år gik lenet tilbage til kronen, som efterfølgende udlagde Lyngsbæksgård til ryttergods. Det varede dog ikke længe for i 1690’erne blev Lyngsbækgård solgt til den driftige foged Hans Jacobsen, hvis familie kom til at sidde på herregården i mere end 100 år. Hans sønner tog navnet Hanson, familien steg i graderne og i midten af 1700-tallet opnåede Iver Hanson at blive udnævnt til kancelliråd. Den sociale opstigen varede gennem hele 1700-tallet, men i 1818 blev Iver Jacob Hanson erklæret fallit og Lyngsbækgård blev solgt på auktion i 1823. I 1984 blev Lyngsbækgård købt af den rige skibsreder Per Henriksen sammen med dennes 24 år yngre hustru Vivi Henriksen. Parret investerede i en række gamle bygninger i området omkring Ebeltoft og gjorde det til deres mål at bevare og istandsætte disse. Efter Per Henriksens død i 2008 giftede Vivi Henriksen sig med Henrik Frederiksen, som oparbejdede en imponerende samling af gamle biler på Lyngsbækgård. Vivi Henriksen Frederiksen døde pludseligt i 2015. ''Markante ejere'' 1661- : Ulrik Frederik Gyldenløve Ca. 1698-1714: Hans Jacobsen 1770-1812: Jacob Hanson 1812-1820: Iver Jacob Hanson 1984-2015: Vivi Henriksen Frederiksen Læs mere om Lyngsbæksgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/lyngsbaekgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Lyngsbækgård fremstår som et af landets fineste eksempler på klassicistisk arkitektur, hvilket kan tilskrives bygmesteren Anders Kruuse. Den gyldne hovedbygning blev opført af kaptajn Jacob Hanson i 1784, og den består af tre fløje med rødt halvvalmet tegltag og hvide gesimsbånd. Hovedfløjen står i to etager og mod gårdsiden prydes facaden af en svagt fremspringende midtrisalit som indrammes af hvide refundfugninger og krones af en hvidkalket trekantsfronton med ur. De to mindre sidefløje står begge i én etage og er forbundet med hovedfløjen ved hjørnet. Lyngsbækgårds hovedbygning blev forbillede for en mindre række herregårde på Djursland. ''Omgivelser'' Det trelængede avlsanlæg som står i sortmalet bindingsværk med stråtag blev opført af Jacob Hanson i 1776 og er takket være de efterfølgende ejere bevaret i imponerende god stand. Omkring herregården ligger tillige en stor have med swimmingpool, stor terrasse og mindre søer. Området omkring Lyngsbækgård er meget skovrigt, og det indgår i den store nationalpark Mols Bjerge. ''Bygninger og gods'' 1776: Avlsanlæg opført 1784: Hovedbygning opført 1823: Staten overtager Lyngsbækgård 1921: Hovedbygning restaureret 1984-2015: Bygninger restaureret

''Fakta'' Adresse: Lyngsbækgårdvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers amt, Mols herred, Dråby sogn Ejer: Henrik Frederiksen (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 40 ha, skov 149 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' Amid the scenic area of Mols Bjerge National Park we find the neo-classicistic manor Lyngsbækgård. In the 16th and 17th century it was a larger farm under Kalø fief, but in the 18th century Lyngsbækgård had passed to the ambitious family Hanson, who constructed the present buildings. Thanks to the following owners, both the main building and the large half timbered home farm remained in its original shape.

''Publiceret''