Lynghøjgaard, Lynghøj, Vandel


Lynghøjgaard set fra øst


Luftfoto af Lynghøjgaard fra lørdag 29/8 1998 under tilbygningen mellem stuehuset og laden

Intro

Matr. nr. 2c af Randbøl. Lynghøjgaard er en af de nordøstligst placerede ejendomme i Randbøl sogn ved en gren af det gamle hærvejssystem tæt op ad en markant broncealderhøj og i tilknytning til de kendte Firehøje nord for Randbøl Kirke.

Gården blev før1890 udstykket fra Randbøl Vestergaard, matr. nr. 2a Randbøl, som ligger lige nord for Randbøl Kirke. Den nye gård blev tildelt matr. nr. 2c af Randbøl. Udstykningen blev dog først noteret i tingbogen pr. 8/3 1899.

Hvornår den fik navnet Lynghøjgaard vides ikke.

Se mere på lokalarivets hjemmeside: tryk her