Lynggård i Lifstrup


Lynghøjgård 1934. Agnes og Johannes Iversen m. familie. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Lifstrup Hovedvej 25. Matr. 8b Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1929 på 39 tdr. l. hedejord fra Egebjerggård. Gården hed oprindeligt Lynghøjgård.

Grundlæggeren af gården var Ankjær Jensen fra Egebjerggård. Han lod 1929 bygningerne opføre på sin 19 tdr. l. opdyrkede hedelod (halvdelen af denne hedelod havde altid tilhørt Egebjerggård,; resten var en hedelod, som var blevet udstykket fra Enggård i 1814).

Denne ejendom med besætning og andre tilkøbte 20 tdr. l. hede blev 1929 solgt til Agnes og Johan Martin (kaldet Johannes) Iversen, der blev gift samme år. De stammede fra hhv. Horne og Tistrup sogne. Efter overtagelsen mageskiftede de jord. Den 20 tdr. l. tilkøbte hedelod blev solgt til Ane Hansen, Kirkevanggård i V. Nebel. Til gengæld købte de Stenkjærgårds 20 tdr. l. hedelod, som lå ved siden af resten af jorden. Ejendommen havde dermed 39 tdr. l. jord samlet ved gården. Agnes og Johannes Iversen flyttede 1952 til Heinhof.

1952 Egon Iversen, søn af foregående. Han blev samme år gift med Gerda Pedersen fra Roust i Grimstrup sogn. De forandrede ejendommen til en moderne gård med nye bygninger og særlig specialisering i kartoffelavl, under navnet "Lynggaards Kartofler". Ca. 60 tdr. l. fra nabogården blev tilkøbt.

1992 Pernille og Carsten Lynggaard Iversen, søn af foregående. De havde allerede 1988 købt halvpart i gården. I forbindelse med farfaderens (Johannes Iversen) død blev jorden fra Heinhof lagt ind under Lynggård. Carsten Iversen udvidede "Lynggaards Kartofler" til salg af frugt og grønt under navnet "Lynggaards Frugt og Grønt".
I forbindelse med, at Lifstrup blev skovrejsningsområde, blev hovedparten af gårdens jord tilplantet med skov. Skoven blev frasolgt gården 2007.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991