Lyngbygård


En bred stentrappe fører op til hovedindgangen på Lyngbygård, hvis to sammenhængende fløje stammer fra 1755 og 1775. Døren er indrammet af en hvidmalet portal med spinkle søjler, og over indgangspartiet er en trekantfronton med indbygget gårdur.

Intro

Herregården Lyngbygård ligger få kilometer vest for den jyske hovedstad, Aarhus, og er placeret på en skråning, som leder ned til Lyngbygård Å. Gennem hele 1700-tallet var Lyngbygård ejet af familien Althalt, som forøgede godsets besiddelser og opførte den nuværende hovedbygning i bindingsværk

''Historien om Lyngbygård'' I middelalderen var Lyngbygård blot en af flere gårde i landsbyen Lyngby, som hørte under Ring Kloster. Efter Reformationen i 1536 gik klosteret og klosterets fæstegårde til kronen, som i 1579 videresolgte gårdene, hvorefter herregården Lyngbygård blev oprettet lidt vest for landsbyen. I 1612 tilfaldt herregården adelsdamen Marie Below og hendes mand Christen Holck. Marie Below var en lærd kvinde, og i hendes ligprædiken fortælles det, at hun mestrede latin, såvel som italiensk og græsk. Frem til 1686 skiftede herregården mellem flere ejere, indtil den blev solgt til Aarhus-købmanden Johan Arentsen Althalt, hvis familie ejede Lyngbygård frem til 1826. Under familien Althalt blev herregårdens gods forøget betragteligt, og det var medlemmer af denne familie, som opførte den nuværende hovedbygning. I 1826 blev Lyngbygård solgt til Johannes Friis, hvis søn af samme navn arvede gården i 1874 og ejede den til sin død i 1903. Både fader og søn var virksomme landmænd, og de forbedrede godsets jorder gennem dræning og omlagde en del af driften til mejeri. Lyngbygård drives i dag som et moderne og familieejet landbrug. En del af godsets jord udlejes til Lyngbygård Golf. ''Markante ejere'' 1612-1641: Christen Holck 1686-1728: Johan Arentsen Althalt 1808-1826: Thøger Lassen Althalt 1826-1874: Johannes Friis 1874-1903: Johannes Friis Læs mere om Lyngbygård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/lyngbygaard-oestjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Lyngbygårds hovedbygning består af en enkelt fløj i to etager med en mindre sidefløj, som ligger sig i forlængelse af hovedfløjen. Begge fløje er opført i sortmalet bindingsværk og munkesten med rødt halvvalmet tegltag. Sidefløjen blev opført af Johan Arent Althalt i 1755 i forbindelse med en tidligere hovedbygning og hans enke, Anne Elisabeth, opførte i 1775 den nuværende hovedfløj. Kælderen under hovedfløjen vidner om den ældre bygning som stod på stedet. Kælderen er opført med tykke mure af kampesten og opmurede hvælvinger i munkesten. Den udgjorde fundamentet til Lyngbygårds tidligere renæssancehovedbygning, som formentligt blev opført i 1596 af Christen Munk og Anne Skram. I 1876 tilføjede Johannes Friis en firkantet og tårnlignende tilbygning på hovedbygningens nordlige side. Til hovedbygningen ligger to separate bygninger fra midten og sidste halvdel af 1800-tallet. ''Omgivelser'' Til Lyngbygård hører en række avlsbygninger, hvoraf de ældste blev opført i 1828, da det foregående avlsanlæg gik til ved en brand. Nord for hovedbygningen ligger en stor have med gamle træer, som mod nordvest går over i skov og mod nordøst åbner sig ud mod den 100 hektar store golfbane fra 2007. Til herregårdsanlægget hører også en gammel smedje fra sidste halvdel af 1700-tallet. Den ligger omtrent 100 meter øst for hovedbygningen. ''Bygninger og gods'' -1536: Under Ring Kloster Ca. 1596: Første hovedbygning opført 1755: Hovedfløj opført 1775: Sidefløj opført 1828: Ældste dele af avlsanlæg opført

''Fakta'' Adresse: Lyngbygårdsvej 25, 8220 Brabrand Kommune: Aarhus Tidligere: Aarhus amt, Hasle herred, Lyngby sogn Ejer: Niels Jørgen Bønløkke og Poul Jakbob Bønløkke (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 300 ha, eng 4 ha, skov 47 ha, andet 6 ha (2017) Offentlig adgang: Rundvisning efter aftale Fredning: Hovedbygningen har middel bevaringsværdi (5) (2017)

''English'' Lyngbygård manor is located a few kilometers west of Aarhus on a slope leading down to Lyngbygård Å. Throughout the 18th century Lyngbygård was owned by the successful bourgeois family Althalt which increased the estate possessions and built the present manor house. Today Lynbygård is operated as a modern farm and part of the estate has been made into a golf course.

''Publiceret''