Lynderupgård


Lynderupgårds hovedbygning består af tre fløje, som fremdeles er opført i bindingsværk. På dette billede ser vi den nordlige fløj med portgennemkørslen og den østlige fløj, hvis ene facade står i rå sten og sortmalet bindingsværk.


Anlæggets vestfløj består af tre komponenter: Først et afsnit fra nyere tid i grundmur, dernæst en sektion af rå kampesten, som må henregnes til 1500-tallet, og afslutningsvist et element af bindingsværk fra tiden omkring 1700.

Intro

Herregården Lynderupgård ligger nord for Viborg på et bredt næs, som omgives af Hjarbæk Fjord. Den imponerende hovedbygning består af tre fløje i to etager og er en af landets ældste og største bygninger i bindingsværk med rødder tilbage til sidste halvdel af 1500-tallet.

''Historien om Lynderupgård'' Gennem middelalderen var Lynderupgård underlagt bispestolen i Viborg, og der blev i denne periode drevet betydeligt fiskeri i Hjarbæk Fjord og i de omkringliggende åer. Under Grevens Fejde (1534-1536) blev Lynderupgård brændt ned af Skipper Clements bondehær, og efter Reformationen i 1536 blev bispegodset inddraget af kronen, i hvilken forbindelse Lynderupgård blev lagt under Hald len. Det var imidlertid en kort affære, for allerede i 1544 blev Lynderupgård solgt til den afgående lensmand Christoffer Rosenkrantz. Han ejede Lynderupgård frem til 1565, hvor han faldt under Den Nordiske Syvårskrig (1563-1570). I 1667 blev Lynderupgård solgt til den borgerlige familie, Reenberg, som sad på herregården frem til 1733. Den første ejer, Claus Christensen Reenberg, var borgmester i Viborg og hans søn, Jens Clausen Reenberg, tjente som rektor på Viborg latinskole. Lynderupgårds fæstegårde blev frasolgt i 1799, og i 1828 blev hovedgården solgt til brødrene Kjeld og Jens Kjeldsen. Brødrene var ud af en ambitiøs gårdmandsfamilie, som i tiden forinden også havde opkøbt andre herregårde i Himmerland. Gennem deres tid på Lynderupgård blev der foretaget store forbedringer i landbruget. Kjeldsen-familien forblev på Lynderupgård indtil 1981. Herregården drives og ejes i dag af Kirsten og Ove Glerup. ''Markante ejere'' -1536: Viborg bispestol 1536-1544: Kronen 1544-1565: Christoffer Rosenkrantz 1667-1671: Claus Christensen Reenberg 1828-1864: Kjeld og Jens Kjeldsen Læs mere om Lynderupgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/lynderupgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Lynderupgårds trefløjede hovedbygning i to etager med afvalmet tegltag er et af landets ældste og mest imponerende bindingsværksbyggerier. Herregårdens bygningshistorie er en anelse indviklet, men de ældste dele blev opført af Christoffer Rosenkrantz i 1556. Nordfløjen, hvor anlæggets portgennemkørsel er, stammer fra denne periode og østfløjen, som ligeledes står i fuldt bindingsværk, er en anelse yngre. Den vestre fløj består af flere komponenter af henholdsvis grundmur fra nyere tid, kampesten fra 1500-tallet og bindingsværk fra tiden omkring 1700. Det trefløjede anlægs mure er hvidkalkede og bindingsværket er malet i en klar grøn farve på alle facader med undtagelse af den østlige fløjs østlige facade, hvor murene står i rå sten og sortmalet bindingsværk. ''Omgivelser'' Hovedbygningen på Lynderupgård er opført på et firkantet voldsted, som er omgivet af vandfyldte grave. I gårdspladsen midt mellem hovedbygningens fløje står et af Danmarks ældste springvand i form af et malmhoved fra renæssancen med fire ansigter, fra hvis munde løber klart kildevand. Nord for hovedbygningen ligger Lynderupgårds anseelige avlsanlæg med tre sammenhængende længer og en stor ladebygning. Få hundrede meter nordvest for herregården ligger Lynderup kirke, hvor flere af stedets ejere gennem tiden har sat sine spor. ''Bygninger og gods'' 1534: Nedbrændt under Grevens Fejde 1556: Nordfløj opført. Østfløj lidt senere Ca. 1700: Vestfløj opført i bindingsværk 1799: Fæstegårdene solgt fra godset

''Fakta'' Adresse: Østervej 1-3, 8832 Skals Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Rinds herred, Lynderup sogn Ejer: Kirsten og Ove Glerup (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, animalsk produktion, boligudlejning og afgrødebehandling (2017) Størrelse: Ager 746 ha, eng 50 ha, skov 91 ha, park/have 9 ha, forpagtet 100 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Lynderupgård is located north of Viborg on a broad peninsula which is surrounded by Hjarbæk Fjord. The impressive manor house is one of the largest and oldest half-timbered constructions in Denmark dating back to the latter half of the 16th century. The two ambitious sons of a former peasant, Kjeld and Niels Kjeldsen, bought the manor in 1828 and greatly improved the estate. The Kjeldsen-family owned the manor for more than 150 years. ''''

''Publiceret''