Lyksagergård


Lyksagergård, matr.nr. 21a, år 1936-38.

Intro

Lyksagergård, matr.nr. 21a i Greve Sogn, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. Gården er nedrevet omkring år 2011.

Historie Lyksagergård er en udflyttergård. Gården reduceredes i 1817, 1834 og 1835 ved salg af tre parceller.

Ejere 1. Peder Pedersen, 24. jun. 1801 2. Niels Pedersen, 28. jun. 1834, fg søn 3. Niels Nielsen, 24. nov. 1853, fg søn 4. Ingeborg Hansdatter, 12. maj 1882, fg enke 5. Hans Hansen, 28. maj 1895, fg arving 6. William Pedersen, 13. dec. 1904 7. Henning Nielsen, 18. nov. 1913 8. Peter Andersen, 18. dec. 1915 9. Peter Pedersen, 27. mar. 1922 10. K.C. Andresen, 29. dec. 1927, dr.phil. 11. Henrik Pedersen, 26. sep. 1931, fabrikant i København 12. Niels Pedersen, 21. dec. 1933 fg = forgænger