Lykkesholm


Lykkesholms klassicistiske hovedbygning er opført i gule flensborgsten, som i dag er synlige, men før i tiden var kalket gråblå med hvide søjler og midtrisalit.

Intro

Lykkesholm ligger på den sydøstlige del af Djursland. Herregårdens historie er tæt forbundet med de nærliggende herregårde Høgholm (Bjørnholm) og Fævejle gennem baroniet Høgholm, som bestod fra 1681 til 1802.

''Historien om Lykkesholm'' Med historisk belæg kan herregården Lykkesholm føres tilbage til 1552 og adelsmanden Erik Juel. Lykkesholm var i Juel-slægtens eje frem til 1607, hvor Iver Juel døde uden børn, og herregården derfor gik til Børge Trolle. I 1673 gik herregården i arv til Iver Juul Høg Banner, som oprettede baroniet Høgholm af de tre djurslandske hovedgårde Høgholm (Bjørnholm), Lykkesholm og Fævejle, hvorved de samlet skulle gå i arv og ikke kunne sælges eller skilles fra hinanden. I 1728 kom baroniet imidlertid til Frederik Christian Danneskiold-Samsøe, som i 1748 fik kongelig tilladelse til at ophæve baroniet og sælge herregårdene grundet økonomiske vanskeligheder. De tre herregårde forblev dog samlet frem til 1802, hvor godserne blev sat på auktion af Pouline Fabritius de Tengnagel. Lykkesholm blev i 1897 erhvervet af landvæsenskommissær Jørgen Blach, hvis efterkommere har drevet herregårdens landbrug lige siden. ''Markante ejere'' 1552-1566: Erik Juel 1607-1610: Børge Trolle 1673-1683: Iver Juul Høg Banner 1728-1753: Frederik Christian Danneskiold-Samsøe 1897-1929: Jørgen Blach Læs mere om Lykkesholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/lykkesholm-djursland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Lykkesholms hovedbygning blev opført i 1804 af O.C. Møntsted og tilskrives den lokale bygmester, Just Møller. Møller arbejdede ved flere lejligheder sammen med datidens anerkendte arkitekt Anders Kruuse og har øjensynligt gennem dette samarbejde hentet inspiration til byggeriet på Lykkesholm. Den enkeltfløjede bygning er opført i én etage af grundmur over høje kældre og står med rødt halvvalmet tegltag. Gårdfacaden er prydet af fire indmurede søjler og en svagt fremspringende midtrisalit med refundfugninger og trekantsfronton. Hovedbygningen var tidligere flankeret af to mindre sidefløje, men disse blev nedrevet i 1970’erne. ''Omgivelser'' Gårdspladsen på Lykkesholm indrammes af det trefløjede avlsanlæg og deles på midten af en allé som leder op mod hovedbygningen. I haven syd og vest for hovedbygningen findes tre gamle damme, som kan have indgået i et voldgravssystem eller været anvendt til karpedamme. ''Bygninger og gods'' 1681-1748: Baroniet Høgholm 1804: Hovedbygning opført 1970’erne: Sidefløje nedrevet

''Fakta'' Adresse: Ballevej 30, 8570 Trustrup Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers amt, Djurs Sønder herred, Lyngby sogn Ejer: Jørgen Blach (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift og maskinstation (2017) Størrelse: Ager 397 ha, eng 32 ha, skov 40 ha, forpagtet 328 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Lykkesholm is located in eastern Jutland on the peninsula Djursland. Lykkesholm’s history is closely connected to the nearby manors of Høgholm (Bjørnholm) and Fævejle. The three manors were united in the barony of Høgholm, which consisted from 1681-1748. In 1897 Lykkesholm was purchased by Jørgen Blach whose desecendants still run the manor today.

''Publiceret''