Lykkegård


Lykkegårdsvej 98, beboelseslænge med rester af bindingsværk fra 1600-årene?


Lykkegårdsvej 96, fot. elværksassistent Richard Rasmussen, Kerteminde


Lykkegårdsvej 100, et hus oprettet efter udskiftningen, fot. elværksassistent Richard Rasmussen, Kerteminde

Intro

Udlejningshusene i Lykkegård er levn af en tidligere fogedgård under Hverringe.

Opkaldt efter fogedgården Lykkegård, oprettet af Hverringe til opdyrkning af et par løkker i kystskoven – heraf antagelig navnet [alternativ mulighed er benævnelse efter godsejerfamilien på den tid – Lykke], formentlig sent i perioden 1607-20. Som den ene af et par - den anden var gården i Snave, Stubberup sogn. Lykkegård blev nedlagt som gård 1690 – og kort efter opdelt til udlejning som huse. Tømmer fra en overflødig længe blev flyttet til Måle Bygade 51. Ved kysten fandtes tidl. overfart til Romsø. Ridefoged Christen Jensen / Christen Staldmester nævnes 1605-1649/50; hans enke, Inger Andersdatter 1650-63. Derefter (vist nok en søn), ridefoged Niels Christensen Lykkegaard (levede ca. 1636-1687), og til sidst (ridefoged?) Albert Rasmussen.