Lydumgård


Lydumgård


Hovedbygningen, Lydumgård


Tømmerkonstruktionen i laden, Lydumgård

Intro

Lydumgård, Lydumgårdvej 10, Matr.nr. 1A, Lydum Sogn. Lydumgård har en lang historie. De seneste ejere af gården: 1918 Niels Henningsen, 1956 Sigurd Christiansen. Nuværende ejer: Søren Bak. Gåren drives i dag med økologisk stude-opdræt på gården.

Lydumgårds historie kan muligvis føres tilbage til Valdemarstiden, men her er man ikke på helt sikker grund. Fra 1300-tallet har man helt sikre beretninger om gården.
Det vil føre for vidt at nævne alle ejere af gården. Én ejer skal dog nævnes nemlig Jørgen Jensen Bramming (1697). Han giftede sig med den svagelige enke Karen Vodde, og kom derved i besiddelse af Lydumgård. Bramming var en hård hund, frygtet af tjenestefolk og fæstebønder. Flere af de sidstnævnte forsøgte uden held at skaffe ham af vejen. På initiativ af gårdens fæstere i Janderup og Ål Sogne lykkedes det at skaffe Jørgen Jensen Bramming af vejen. De nævnte fæstere lejede Brammings skatteopkræver i Janderup til at skyde ham, hvilket lykkedes den 25. okt. 1702. En af de involverede, Hans Olufsen, blev dødsdømt, resten fik tvangsarbejde på Bremerholm.

Kilde: H.K. Kristensen, ”Nr. Nebel og Lydum Sogne".