Lydum Mølle


Lydum Mølle


Lydum Mølle


Lydum Mølle


Lydum Mølle


Lydum Mølle


Lydum Mølle


Lydum Mølle


Lydum Mølle.


Lydum Mølle


Lydum Mølle

Intro

Vandmøllen i Lydum omtales første gang i et dokument fra 1347, hvoraf det fremgår, at Ribe-bispen Peder Thuresen pantsætter møllen, for at kunne besøge det pavelige hof i Rom

Lydum Mølle er opført som vandmølle ved Lydum Å. Til historien hører det omtalte dokument fra 1347, hvor bispen fra Ribe, Peder Thuresen, pantsætter møllen for at kunne foretage en rejse til Rom.

Ved reformationen kom møllen antageligt under kronen sammen med det øvrige bispegods i Danmark. Derefter kom møllen, der var en kornmølle, under Lydumgård. Sidst i 1700 tallet blev møllen solgt fra gården, og mølleren blev selvejer.

I 1903 blev der oprettet et lille jævnstrømsværk på møllen, så der både var kornmølle, foderstofhandel, ægpakkeri, købmandshandel, og elværk på stedet.

Kilder:
Nr. Nebel og Lydum Sogne af H. K. Kristensen.
Lydum. dk


I 1915 blev møllen og købmandsbutikken solgt fra. 1916 overtog Rasmus Jakobsen stedet og forbedrede og udvidede elværket. Der blev instaleret en ekstra turbine og i 1922 blev møllebygningen ombygget til maskinhal, og der blev indsat en Deutz dieselmotor. I 1949 var der 3 dieselmaskiner og 2 turbiner på værket.

I 1972 blev jævnstrømsproduktionen indstillet, men man fortsatte med en begrænset produktion af vekselstrøm på to generatorer.

I 2003 blev Lydum Å ført tilbage til sit gamle leje. Ved den lejlighed ophørte el-produktionen på stedet.


I 2003 oprettedes Foreningen Lydum Mølle hvis' formål er: "At erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser". Der er etableret et madpakkehus og shelters, der kan bruges af alle, samt en lille havn.

Der arrrangeres ture ud i området og omvisninger på det gamle elværk.