Lydum Kro


Skrædder Kroen Lydum


Skrædder Kroen . Lydum

Intro

Lydum Kro beliggende på Lydumvej 131 har en lang og broget historie bag sig. Bygningen har været nedbrændt og genopført hele to gange.

Kroen var oprindeligt en gård, som i 1661 hørte under "Lydumgård". I 1875 overtog N. Rasmussen gården, og han oprettede købmandshandel i bygningen sammen med hustruen. Rasmussen solgte også gødning, som han fabrikerede ved at opløse ben med syre. Han underviste endda i fremstillingen af denne gødningsform.

I 1879 brændte gården. Den blev genopført med butik og kro. Man fik dog kun bevilling som "landbohjem", d.v.s der måtte kun serveres til en lokal kreds (medlemmer). Nogle år efter brændte kroen atter. Den blev atter genopbygget men købmandshandelen blev opgivet, og kroen fik en afholdsbevilling, der var almindeligt på dette tidspunkt. Kroen blev også brugt til forskellige arrangementer f.eks ungdomsmøder. Efter kroens nedlæggelse blev der på stedet etableret en skrædderstue.