Lyderslev kirke


Lyderslev Kirke


Postkort af Lyderslev Kirkes interiør


Postkort af Lyderslev Kirke


Mindesten for Droningens Vagtmester, Ib (gøngehøvdingen)

Intro

Lyderslev kirke ligger midt i landsbyen Lyderslev på Stevns. Lyderslev er vokset sammen med landsbyen Gevnø.

Lyderslev Kirke er bygget en gang i slutningen af 1100 tallet eller i begyndelsen af 1200 tallet. Den er, ligesom de andre kirker på Stevns, bygget af Kridtsten. I 1673 kom kirken under godset Jullinge ved Baronen Jens Juel. I 1719 tilfaldt baroniet kong Christian d. 6., som i 1731 overdrog kirken til sin faster, Prinsesse Sophie Hedvig, som lagde den under Vemmetofte Kloster. I 1913 blev kirken selveje. Skibet og en del af tårnet er bevaret og er bygget i romansk stil. I 1500 tallet bliver kirken udbygget i gotisk stil med et nyt kor, som både var bredere og længere, og et Sakristi. I 1867 bliver der lagt kobbertag på skibet. De øvrige tage er af tegl. I tårnet er der to klokker, hvor den ældste er fra omkring år 1400 og den yngste fra 1876. Foran kirken er der en mindesten over Laurids Hemmingsen, kendt som Ib i Carit Etlars roman, Gøngehøvdingen. Under Svenskekrigene 1657 - 1660 kæmpede han sammen med Gøngehøvdingen på dansk side mod svenskerne. Laurids Hemmingsen blev fanget to dage før krigens afslutning i 1660 og blev lagt på stejle ved Thurbyholm. På kirkegården er der en mindesten over en engelsk flyver, som blev skudt ned i sin spitfire jager af et tysk krigsfly ud over havet ved Stevns. Han blev i stor hemmelighed begravet på Lyderslev kirkegård september 1944. Tilstede ved begravelsen, foruden præsten,var der to modstandsmænd. Ved kirkens nordside er der to pilgrims kister af limstensfliser. De er formodentlig ligeså gamle som kirken selv.

Danmarks Kirker: http://danmarkskirker.natmus.dk http://www.visitsydsjaelland-moen.dk http://www.thorshoj.dk

''Publiceret''

På nordvæggen af kirkens kor er der to mandshoveder. Det fortælles at være Peder Lodehats mærke. Han var biskop i Roskilde fra 1395 og til sin død i 1416. I sit våbensmærke havde han et skægget mandehoved med en mærkelig rød hat. Inde i kirken på søjlen til højre for alteret findes ligeledes et mandehoved.