Lyøgade


Opførelse af boligblokken Lyøgade 2-14 af Boligselskabet "Østparken"

Intro

Gaden er opkaldt efter Lyø en ø på 6 km2 i Lillebælt 7 km sydvest for Faaborg. Navnet Lyø stammer fra 1200 tallet Lyuthø, som kan være kommet af ordet liuth: lyd i betydningen kraftig lyd eller larm fra brændingen.

Lyøgade blev navngivet den 18.05.1948 som en af de 5 sidste gader i Øgadekvarteret i forbindelse med opførslen af en række boligblokke af Selskabet for Socialt Boligbyggeri i Aalborg. Navnene blev foreslået af stadsingeniøren med udgangspunkt i at: '''"det vil være en Fordel, saavel for Beboerne og Postvæsenet som for Offentligheden i øvrigt, om de 5 Gadenavne, der bliver brug for inde i Karréen kom "i familie med hinanden" og altsaa i det system af ø-navne, som er brugt saa godt som konsekvent til alle Gaderne i Østermarken, dannede en lille "kinesisk Æske" for sig"*. ''' De 5 gadenavne: Bjørnøgade, Drejøgade, Hjortøgade, Lyøgade og Strynøgade blev foreslået, fordi de alle er mindre øer beliggende syd for Fyn, gaderne blev endvidere placeret alfabetisk fra vest mod øst.

Den Store Danske Encyklopædi Aalborg byrådsforhandlinger C-9-1948 Mag.2.Afd./Teknisk forvaltning:Drift og anlæg 1*