Lundtang og gården Lundtangvej 50


Lundtangvej 50. Det gamle stuehus er fjernet


Lundtangvej 50 Lunde 6830 Nr.Nebel

Intro

Lundtangvej 50. Nuværende planteavslbedrift, tidligere centrum i Lunde Sogn

Lundtang og i særdeleshed Lundtangvej 50 var i midten af 1800-tallet sognets midtpunkt. Her var mølle, købmandshandel, bageri, jydepottemager og kro. Kroen flyttede til Lunde Stationsby da jernbanen kom i 1903.

Ved gården lå den tidligere præstegård (nu revet ned) og den historiske Barfred. I folkemunde blev området også kaldt "Lille København". Her holdt sognerådet for den tidligere Lunde-Outrup Kommune sine møder, og har desuden fungeret som valgsted. Nuværende ejer: Erling Andresen der er tredie generation på gården

Kilde: "Lunde Sogn" af H. K. Kristensen (side 67-68).