Lundsmark
Intro

Middelalderborg, ukomplet herregård og fæstegård.

Lundsmark er i dag blot et voldsted ved gården Lundsgård lidt syd for Sdr. Vium kirke, voldstedet er rundt og ca. 12 m. i diameter, hvilket tyder på at det var et tårn, omgivet af en rund mur. Den oprindelige borgs alder er ukendt, Også gården Lundsmark har i 1600-tallet været af en anselig størrelse. I dag kan gården kun anes som et cirkelrundt (omkring 12 meter i diameter) voldsted i engen vest for Lundsgård, men tørvegravning kan have ændret meget på de oprindelige forhold. ''Sognet beskrives i 1683 således af præsten:'' '''"Kiercken ligger udi Vimby. Strax sønden ved kiercken ligger en liden søe, kaldis Vim søe. Suduest fra kiercken eller denne søe ligger en by, som kaldis Esbøl. Wimgår og Lundsmark, som ere hergård, noch to liden byer, som kaldis Veirup og Padborre, och end enste gaar, kaldis Gallieberre. Vesten fra kiercken och denne søe ligger Vim mølle.'''