Lundskovvej


Planetbyen

Intro

Fuglsangområdet, også kaldet planetbyen, blev etableret af Ålsø-Vejlby sognekommune i 1960'erne.

Fuglsangområdet, også kaldet planetbyen, blev etableret af Ålsø-Vejlby sognekommune i 1960'erne. Mange sognekommuner lagde i 1960'erne nye beboelsesområder i nærheden af købstæderne for at tiltrække nogle af de tilflyttere, der blev ansat i de voksende industrier. I 1970 blev mange af disse sognekommuner lagt sammen med købstæderne, således også Ålsø-Vejlby. Luftfotoet er fra 1976 og viser bl.a. varmeværket og de nye villaveje.