Lundsgaard Klint


Et udsnit af Lundsgaard Klint på nær hold


Cykelstien ved Lundsgaard Klint

Intro

Gennem mere end 200 år har Lundsgaard Klint været Kertemindes bynære udflugtsmål.

Da Georg Zoega – en af den danske romantiks frontløbere – i 1770erne var ansat som hulærer hos en af Kertemindes borgerlige familier, tilbød klinten ham de rette omgivelser for hans længselsfulde natursværmeri:

"Fra Lundsgaards høje Klint, hvortil strandvejen fører, nyder man den mest fuldkomne udsigt over hele egnens maleriske partier... Lige overfor ligger herresædet Lundsgaard i en nydelig skov, der besøges flittigt, især om søndagen".

At opleve klinten
Når man fra Kerteminde kommer ad Klintevejen, begynder der ud for Lundsgaards indkørsel en stigning i terrænet. Herfra har havets erosion på en strækning af 900 meter skåret kuppelbakken tværs igennem. Stranden kan være vanskeligt farbar på visse steder, og det kan anbefales at gå ad cykelstien ovenfor klinten, forbi det hvide, såkaldte Truntehus og benytte trappen ned til stranden.

En kystbeskyttelse af beton forhindrer på en længere strækning den naturlige erodering af klinten, men samtidig hindrer den udsynet til klintens lag i hele dens udstrækning. Bedst kan klintens gullige mergelskrænter i virkeligheden overskues fra en sejlbåd ude i Storebælt.

Lidt naturhistorie
Havets erosion har betydet, at den specielle Kerteminde-mergel står blottet under de tykke morænelag. Mergelen er formentlig en stor lerklump, som isen har skubbet med sig fra et andet sted. Den lysegrå mergel, der ses nederst i klinten, er en blanding af ler og kalk, der blev dannet i Palæocen-tiden for 65-55 millioner år siden – på dinosaurernes tid. Den er aflejret i et koldt, dybt hav og indeholder kun få fossiler, fortinsvis fra mindre dyr som krabber, muslinger, snegle og søpindsvin. Oven på merglen ligger flere istidslag af moræner og smeltevandssand fra den sidste istid, der sluttede for ca. 12.000 år siden.

Vanskelig at sikre
Kystklinten er i 1940 forsøgt sikret med en betonmur, men merglens formbarhed har medført, at muren er skredet over lange strækninger.

Vejr og vind gnaver til stadighed i klinten, og på de mest udsatte steder sker der jævnligt skred. Flere steder kan man iagttage, at de spadserestier, der har været benyttet gennem generationer, er blevet skåret over.

Udsigten fra toppen
Fra toppen af Lundsgaard Klint er der en glimrende udsigt over Kerteminde Bugt. I klart vejr kan man tydeligt se Storebæltsbroen og endda få et glimt af Sjællands kyst.