Lundsgaard


Lundsgaard, oversigt over rundhøjen.


Lundsgaard, oversigt over rundhøjen.


Lundsgaard, oversigt over rundhøjen.

Intro

Denne rundhøj, som ligger ved golfbanen kan nemt ses fra vejen.

Anlæg og datering (1) Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.) Undersøgelsehistorie (3) 1889 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Ret velbevaret Gravhøj, 11' høj og 65' i Diam. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat 1938 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Høj, 20 x 3 1/2 m.; større Udgravning i nordl. Del af Top. [[Efter nævnets kendelse fredet i 10 m's omkreds. 442/54]]. 1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimelig sandsynlige. Gammelt krater indgravet fra N. Herfra og til højtop lette slidskader fra færdsel. Bevokset med ret tæt løvkrat, bl.a. røn. Beliggende monumentalt på bakketop 10 m fra nu tilplantet skrænt fra gammel grusgrav. Omgivet af permanent græs og en smule ager. Nyere vejanlæg i S. og V. Kunne ved sanering af kratbevoksningen blive et aktiv for trafikken på vejen i S. GI-målepunkt på højtop. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdig i sig selv, men god udsigt over egnen fra højtoppen. Fremtræder meget monumentalt over den tilplantede grusgravsskrænt. Synlig viden om. Offentlig tilgængelig. Parkeringsmulighed på afsnøret del af ældre vej i V. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat