Lundgård


Hovedbygningen på Lundgård er ejendommelig, i den forstand at den gårdvendte mur er opført i gule sten, hvorimod de resterende mure står i røde mursten.

Intro

I området mellem Skive og Viborg ligger herregården Lundgård. Gennem historien har stedet været ejet af adelsslægter som eksempelvis Vesteni, Bild, Kaas og Parsberg, men i nyere tid har herregårdens drift været centreret omkring familien Sørensens store teglværk.

''Historien om Lundgård'' Herregården Lundgård kan føres tilbage til 1524, hvor den tilhørte adelsfruen Margrethe Vesteni. Efter hendes død fik hver af hendes tre sønner en part i herregården. Gennem 1600-tallet blev Lundgård ved flere lejligheder nedarvet på kvindesiden og skiftede således mellem slægterne Bild, Kaas og Parsberg. I 1663 kom Lundgård til oberst Wolf von Buchwald gennem ægteskab med Mette Parsberg. Slægten Buchwald var oprindeligt af slesvig-holstensk afstamning, men i midten af 1600-tallet blev slægten henregnet til den danske adel. Wolf von Buchwald gjorde sig en lang militær karriere i Danmark, hvor han tjente ved flere rytterregimenter og slutteligt avancerede til oberst. Omkring 1800 blev en del af Lundgårds fæstegårde frasolgt, og for en tid var gården ejet af godsspekulanten Lars Wandborg Friis. Frem til 1913 skiftede Lundgård mellem ganske få ejere indtil den blev solgt til Christian Sørensen, hvis efterkommere stadig ejer gården i dag. Under familien Sørensen blev der drevet teglværk på Lundgård, men dette måtte efter 97 år begæres konkurs og lukkede i 2013. ''Markante ejere'' 1524: Margrethe Vesteni 1663-1693: Wolf von Buchwald 1797-1808: Lars Wandborg Friis 1913-1924: Christian Sørensen Læs mere om Lundgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/lundgaard-midtjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Lundgård blev rejst i 1880 af Christian Jensen. Den står i dag som en enkeltfløjet bygning i én etage med høje kældre og murene er på gårdsiden muret i gule sten og de resterende sider i røde sten. Hovedbygningens røde tegltag er halvvalmet og fire skorstene kroner tagryggen. ''Omgivelser'' Til Lundgård hører en mindre have, som er omkranset af træer og derved skærmer hovedbygningen for udsigten til det store teglværk mod vest. Teglværket havde inden lukningen kapacitet til at producere 32 millioner mursten om året. Få kilometer syd for Lundgård ligger Møntsted kalkgruber, hvor der i mange århundreder blev brudt kalk til fremstilling af mørtel. I dag fungerer de underjordiske kalkgruber som turistattraktion. ''Bygninger og gods'' Omkring 1800: Frasalg af en del fæstegårde 1880: Hovedbygning opført 1916-2013: Teglværk

''Fakta'' Adresse: Lundgårdsvej 12, 7850 Stoholm Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Fjends herred, Gammelstrup sogn Ejer: Søren Christen Sørensen (2017) Funktion: Virksomhed – tidligere teglværk (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet (2017)

''English'' The manor Lundgård is situated in the area between Skive and Viborg. Throughout history, the place has been owned by Danish noble families such as Vesteni, Bild, Kaas and Parsberg, but in recent times the manor has been center of the Sørensen family and their great brickyard. The modest main building was erected in 1880 by Christian Jensen.

''Publiceret''