Lunderskov jernbanestation.


Intro

Den i oktober 1874 ny opførte stationsbygning fik en passende, måske en overdreven størrelse i forhold til Lunderskov som jernbaneknudepunkt.

Da jernbanen blev ført gennem Lunderskov-og før anlægget af den syd-jyske tværbane-var Lunderskov i 1866 kun en meget ubetydelig station med et krydsning spor og et kort læssespor. Jernbanestationen var oprindelig en træbygning ca. 100 m. nord for den nuværende stationsbygning. Den oprindelige stationsbygning må formodes at være blevet opført samtidig med den overfor liggende kro, Lunderskov Gæstgivergård, i 1909 afløst af Finnemanns kro eller hotel. Man kan af det samtidige avis materiale se, at bygningsarbejdet på Lunderskov Station med etableringen af den sydjyske tværbane til Esbjerg blev udbudt i licitation 6. juli 1874, og at tilbuddene skulle være overbaneingeniør C. Bayer i hænde inden 17. juli 1874. I entreprisen lå foruden en ny hovedbygning også en ny lokomotiv- remise. På den nye stations østside blev der så anlagt en tosporet lokomotiv-langremise.
Den i oktober 1874 nyopførte stationsbygning fik en passende, måske endda overdreven størrelse i forhold til Lunderskov som jernbaneknudepunkt Det toetagers midterparti flankeres af en etagers partier. Alt i alt en stor og harmonisk bygning, også i sammenligning med tilsvarende stationsbygninger. Linjen mod Esbjerg blev i første omgang trukket uden hensyn til de byer, som banen løb forbi. Først senere har disse byer, f.eks. Andst, Vejen, Brørup mv. etableret sig som stationsbyer. Stationsbygningen blev fredet i 1992. I kulturstyrelsens kommentarer til fredningen hed det " Det vil være et stort tab for stationsmiljøet, om det markante vandtårn forsvandt" Nu er desværre dette vandtårn nedrevet.