Lunderskov Teglværk


Lunderskov teglværk


Lunderskov Teglværk

Intro

Lunderskov Teglværk.

LUNDERSKOV TEGLVÆRK blev startet i 1898. En kreds af omegnens borgere dannede et interessentskab, og man købte en mindre ejendom, som savskærer L.P.JACOBSEN havde haft et par år samt ca. 3 tdr. land jord fra Lunderskovgård som startgrundlag. De 12, der tog initiativet var flg.: CHR. BIRK, NIELS J. POVLSEN fra Nagbøl, B. JEPSEN fra Dollerup, THOMAS THOMSEN, N. REINHOLDT, JØRGEN J. JENSEN, L.P.JACOBSEN og OSKAR LASSEN fra Lunderskov, ANDERS A. ANDERSEN og N. BRANDENBURG fra Geising, samt VILLADS THOMSEN og H. MOSEGÅRD fra Gesten. Teglmester eller værkfører i 1901 var SØREN PETEREN, og han blev i 1908 efterfulgt af KR. LARSEN - måske har der været flere? Adskillige arbejdsfolk og mindre landbrugere havde så her deres arbejdsplads i en årrække, indtil teglværket blev indstillet i 1920erne.