Lunderskov Stationsmølle
Intro

Lunderskov Stationsmølle var en eldrevet mølle startet i 1907.

Storegade 27: På hjørnet af Storegade og Søegårdsvej blev der i 1907 af mølleren ANTON BOISEN startet et mølleri under navnet LUNDERSKOV STATIONSMØLLE. Anton Boisen afhændede omkring 1921 møllen til SOFUS MØLLER, og der blev bl.a. udvidet med et savskæreri. Stedet blev senere købt af TOVE og H.K.MADSEN, som startede mekanikerværksted - i begyndelsen mest med cykler og motorcykler, men efterhånden blev det bilforhandling og reparation af biler. Deres søn, KAJ VERNER MADSEN, videreførte forretningen i nogle år. Forretningen er siden blevet solgt og drives nu under navnet: Thomsens Auto. (2017)