Lunderskov Hotel
Intro

Lunderskov Hotel blev bygget i starten af 1900

Hotel Lunderskov blev opført i 1905 på brandtomten hvor Landbohjemmet havde ligget. Hotellet ligge i Storegade og er en bygning som der bliver lagt mærke til, når man kommer til Lunderskov. Da hotellet blev opført var bygherren Lassen og de første år hed hotellet Lassens hotel. I tilknytning til hotellet blev der bygget en stor staldbygning, som i mange år var forpagtet af Jens Laustsen der tog sig ag heste og køretøjer, når gæsterne kom til hotellet. Under første verdenskrig var der garnision i Lunderskov, og dragonerne brugte hotellet til kaserne. Hotellet havde til tider besvær med at få bevilling til spiritus, men fik en bevilling, der lød: Med alt uden stærke drikke" I 1920-erne gik hotellet over til at være missionshotel. I 1927 oprettede en kreds af egnens borgere ( Der hørte til indre mission) et selskab der benævntes A/S Lunderskov Missionshotel. Selskabet drev hotellet ved bestyrer/forpagter indtil 1934, da det blev solgt til Købmand Marinus Andersen. Han drev hotellet i nogle år, hvorefter det havde forskellige ejere indtil Kjær Gydesen købte det og drev det i mange år. Gydesen solgte hotellet i 1961 til Andreas Trane. I mange år blev hotellet drevet af familien Thrane første og anden generation. Datteren Kirsten solgte hotellet hvor der gennem de senere år har været flere ejere. I dag (2017) er hotellet ejet af en virksomhed der hedder BSB der bruger det udlejning til deres medarbejdere som hovedsaligt er fra Polen. Det bliver ikke længere drevet som hotel.

''Publiceret''