Lundenæs Borgbanke

Intro

Skjern Ådalens mest imponerende borganlæg udgøres af Lundenæs Voldsted, opbygget med hovedborg på 50 x 24 m, der hæver sig fire m over dc omgivende enge.

Her lå Lundenæs Slot, der var hovedsæde for det kongelige len Lundenæs, som omfattede en meget stor del af det nuværende Ringkjøbing Amt. En dobbelt så stor, men lavere forborg fuldender anlægget, der af strategiske årsager er placeret, hvor Skjern og Omme Åer oprindeligt løb sammen. Inde på fastland, på nordsiden af ådalen, ligger ladegården, hvis gamle hovedbygning stadig eksisteret. Opførselstidspunktet for Lundenæs Slot kendes ikke, men skriftlige kilder omtaler det første gang i 1406, hvor Erik af Pommeren holder retterting het Landskabet ved Lundenæs rummer mange spor af det herregårdslandskab, der har omgivet slottet. Ved borgen lå der således to laksegårde, dvs. nedrammede rækker af egestolper, der udgjorde fangstanlæg for de store mængder laks, der tidligere var i åen. Samtidig fungerede laksegårdene som broer over de to åer. Rester af den ene laksegård ses stadig i et stykke af det gamle åleje syd for borgen. Mellem Lundenæs og Skjern Kirke, ved den gamle vej fra Skjern til Viborg, ligger en gravhøj fra bondestenalderen. Højen har været brugt som galge- høj. Ved Albæk, lidt øst for Lundenæs, lå gårdens vandmølle, Slotsmøllen eller Albæk Mølle, nævnt første gang i 1599 og nedlagt 1893. Ladegården er privat område. Adgang til voldstedet foregår via diget langs nordsiden af Skjern Å, med start fra Hovedvej 11.

''Publiceret''