Lundehøj


Lundehøj 1875. En landmand pløjer sin mark foran Lundehøj.


Magnus Petersen Lundehøj. Tegning af Lundehøj set ovenfra.


Manden i Lundehøj. Helleristningerne i Lundehøj markeret med gule cirkler

Intro

Lundehøj er en speciel jættestue, fordi den har et lille ekstra gravkammer i den ene side. Det er meget usædvanligt, og man kender kun cirka 25 jættestuer med et lignende kammer. På indgangsstenen til det ekstra kammer, er der indridset helleristninger...

Lundehøj er en speciel jættestue, fordi den har et lille ekstra gravkammer i den ene side. Det er meget usædvanligt, og man kender kun cirka 25 jættestuer med et lignende kammer. På indgangsstenen til det ekstra kammer, er der indridset helleristninger. Den ene forestiller en mand med løftede arme og strakte fingre, erigeret lem og et sværd ved siden, ovenfor manden ses et firbenet dyr – et motiv, der er yderst sjældent i Danmark. De indhuggede tegninger stammer fra bronzealderen og vidner om, at jættestuen også blev brugt over 1500 år efter, den blev opført. ''Med kongen omkring højen'' Det var to lokale drenge fra Sydthy, som opdagede det specielle jættestuekammer, da de var i færd med at anlægge en teglovn i højen. Da de opdagede kammeret, anmeldte de det straks til Oldsagskommissionen. Herfra sivede oplysningerne videre til kongen, som straks blev nysgerrig. Allerede i 1837 betalte Frederik den Sjette 200 rigsdaler sølv for en udgravning af Lundehøj. For at den kongelige hestevogn kunne køre helt op til indgangen, fik Frederik den Sjette anlagt en bred rund rampe omkring højen. Samtidig blev Lundehøj fredet med offentlig adgang. I 1993 undersøgte man igen dele af gravhøjen, og bagefter blev jættestuen restaureret.