Lundegård


Lundegård. Lundegård er en Herregård

Intro

Herregården Lundegård kan ses ved vejen fra Tommerup til Brobyværk. Den kendes fra begyndelsen af 1500-tallet. I starten af 1600-tallet tilhørte gården Christian den Fjerdes svigermor, Ellen Marsvin. 1702 blev den overtaget af Peder Smidt, der testamenterede gården til en stiftelse...

Herregården Lundegård kan ses ved vejen fra Tommerup til Brobyværk. Den kendes fra begyndelsen af 1500-tallet. I starten af 1600-tallet tilhørte gården Christian den Fjerdes svigermor, Ellen Marsvin. 1702 blev den overtaget af Peder Smidt, der testamenterede gården til en stiftelse. Stiftelsen solgte Lundegård i 1964. Herregården består af enestående velbevarede bindingsværksbygninger. Avlsgården har et porthus fra 1500-tallet, en stor lade opført af Ellen Marsvin i 1636, og en stald fra 1832. Hovedbygningen har tre fløje i en etage i bindingsværk. En sidefløj er opført af Ellen Marsvin omkring 1600, og en hovedfløj er opført af Peder Smidt 1702. ''Ridefogedens sociale søn '' Lundegård blev i 1702 solgt til Peder Smidt, der var søn af en ridefoged. Det er et tegn på de nye tider under enevælden, hvor nye godsejertyper kom til. Mange af de nye godsejere har fået ry for at være bondeplagere. Hvordan Peder Smidt behandlede sine fæstebønder, ved vi ikke meget om, men han havde en stærk social bevidsthed. Han testamenterede nemlig sit gods til en stiftelse. Overskuddet skulle deles ud blandt fattige på Fyn. Selve godset blev ikke ændret. Det omfattede næsten hele sognet. Hoveriet, bøndernes pligtarbejde, fortsatte langt op i tiden. Bønderne blev først sent selvejere. Det betød, at Lundegårds bønder betalte leje og lavede arbejde til gavn for de fattige.