Lundeborg


Værktøj, smykkesten, bronze- ogsølvbarrer, klippeguld brugt som betaling - blot et beskedent udvalg af det enestående og store fundmateriale fra jernalderens ældste handelsplads, udgravet ved Lundeborg 1986-1993. Foto: Odense Bys Museer.

Intro

Under Gudme Kommunes anlæggelse af en ny spildevandsledning langs kysten ved Lundeborg i 1986, gravede man lige ned i et kulsort kulturlag fra yngre romersk jernalder og germansk jernalder. Herefter fulgte flere års udgravninger med opdagelser, der radikalt ændrede billedet af jernalderens samfund.