Lunde Skole


Lunde Skole


N.P. Hansen Pedersen. førstelæer og degn


Lunde Skole


H:K.Kristensen

Intro

Skolen blev oprettet 1741-1742. Der var tidligere undervisning flere steder i sognet. 1880 blev Frøstrup skole skilit fra, med egen skole leder

Før reformationen var der ingen Skolegang i Lunde. Menigmand fik deres viden på anden vis.
Udover den faste skole i Lunde var der undervisning på gårde i Lundager, Nørtarp, Frøstrup og Frøstruphede. I 1842 blev skoleplanen lagt om. Der blev bygget skole i Frøstrup - derefter var der kun undervisning i Lunde og Frøstrup.

I 1884 blev der bygget en ny skole med to klasseværelser. De afløstes 1916 af af den nuværende skolebygning, der senere er udbygget. 1998 Blev skolen lagt sammen med skolen i Kvong til Lunde- Kvong Skole.

I 2012 blev skolen lagt under Nr. Nebel Skole, som herefter fik navnet Blaabjergskolen


Kilder:
H. K. Kristensen: "Lunde Sogn"
Gustav Jensen: "Skoler og Skikkelser Træk af Blaabjerg Kommunes skolehistorie 1737-1987


De mest kendte skoleledere (førstelærere) i Lunde var :

N. P. Hansen Pedersen 1879-1926. Han var en markant skikkelse. I modsætning til den største del af egnens befolkning, der var venstrefolk, var han konservativ. Da andelmejeriet i Lunde blev oprettet, blev han dens første formand og kasserer. Han var en autoritet der nød stor agtelse i sit sogn. Han kom til at arbejde under fem sognepræster og tolv sognerådsformænd.

H. K. Kristensen 1926- 1962. Er først og fremmest kendt som autodiakt historiker. Han var forfatter til bl.a "Lunde Sogn", "Ovtrup Sogn", " Nr. Nebel og Lydum Sogn", "Nørre Horne Herred" samt en masse småskrifter.