Lunde Barfred


Ruin Barfred


Ruin Barfred


Ruin Barfred


Barfred. Her lå den gamle Præstegård


Lindetræ Barfred

Intro

Lunde Barfred er beliggende ved den tidligere præstegård i Lunde, på hjørnet af Lundtangvej og Barfredsvej. Stedet blev anvendt af kongen, når han var på turne i landet. I den gamle præstegårdshave er der et par bevaringsværdige lindetræer.

Barfred. Navnet er en fordanskning af det tyske Bergfrit, der betyder fæstningstårn. Det betyder også Kongsherberg eller Fredhelligt Sted. Alderen på Lunde Barfred fortaber sig i det dunkle. Det var først og fremmest et sted, hvor kongen kunne indlogere sig med sit følge, når han var på turne i landet. Nogle mener at stedet også gav asylfred til folk, der var forfulgt, men det er ikke bekræftet. Kristian d. 3. var her 1537 for en dag med hele sit rytteri. Til sådant et ophold skulle der leveres: 1½ oksekrop 8 fårekroppe 30 høns ½ tønde salt 30 tørre kabliau 300 tørre flyndere 300 tørre hvillinger ½ tønde salt 1 fad smør 10 sider flæsk 40 tønder øl 100 tdr. havre fersk fisk æg løg gryn brød staldrum, hø og stråfoder til 280 heste. Kilde: H. K. Kristensen "Lunde Sogn" 1932. " Opdatering" 2012. Årbog for museet for Varde og Ringkøbing - Skjern. side 174-175