Lundby Mølle


Lundby Mølle

Intro

Den fredede Lundby mølle, opført i 1856 som kornmølle.

Lundby mølle er en gallerihollænder med ottekantet mølleskrog. Den blev opført i 1856 som kornmølle, som en erstatning for en tidligere stubmølle. I tilknytning til møllen blev der drevet et bageri. Soklen er af kampesten, undermøllen er grundmuret af gule sten og overmøllen er stråtækt, undtaget første etage, som er i vandrette brædder på klink. Galleriet er af træ med skråstivere, mens hatten er bådformet og tækket med strå. Møllen har svanskrøjer, men står uden vinger. Møllen er karakteristisk ved, at overmøllen og den bådformede hat er tækket med strå. Møllens historiske betydning Generelt fortæller vindmøllen historien om bondesamfundets udvikling frem til industrialiseringen. Dertil kommer, at vindmøllen havde stor lokal, samfundsmæssig betydning, idet den fungerede som et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle. Da møllen sås vidt omkring i landskabet brugte man også vingerne til at signalere vigtige begivenheder, så som dødsfald og fødselsdage. Lundby mølle var model for nobelprismodtageren (1917) Karl Gjellerup's roman „Møllen", fra 1896. Møllen er aktuelt ikke funktionsdygtig. Efter at mølledriften blev indstillet, har den ikke haft nogen funktion og er i dag i dårlig stand.


Lundby Mølle
Lundbyvej 44
4840 Nørre Alslev

Ejendommen er opført i 1856

Ejendommen er fredet i 1959

BBR-nr.: 376-14210

De bærende fredningsværdier knytter sig i det ydre til møllens traditionelle form samt generelle materialeholdning. Hertil kommer galleriet, den tækkede overmølle og hatten, samt hattens dekorative skørt. De bærende fredningsværdier knytter sig i det indre til inddelingen i lofter samt til møllens inventar til kornforarbejdning. Hertil kommer den generelle materialeholdning.


''Publiceret''