Lundahl Nielsens Vej


Lundahl Nielsens Vej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter landsretssagfører Lundahl Nielsen (1901-1967). Han var medlem af Vinding sogneråd 1933-1938 og 1958-1967, og sognerådsformand i perioden 1950 -1967. Lundahl Nielsen var endvidere medlem af Vejle Amtsråd 1950-1967.