Lumby Torp


Lumby-Taarup Brugsforenings 40-års jubilæum, 1942. Billedet tilhører Lumby Lokalhistoriske Arkiv.


Lumby Tårup-Vej i Lumby Torp, 1989. Billedet tilhører Lumby Lokalhistoriske Arkiv


Bystævnet i Lumby Torp, 1989. Billedet tilhører Lumby Lokalhistoriske Arkiv


Ejendom på Lumby-Taarup Vej. Tårup Sprøjtehus mellem gårdene. Billedet tilhører Lumby Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Lumby Torp (Tårup) er nævnt første gang 1423 i formen Thorpæ. Tårup kommer af thorp, der betyder udflytterbebyggelse.