Lumby Mølle


Fredet bygning: Lumby Mølle. Billedet er fra Det Kongelige Biblioteks site 'Danmark set fra luften'.

Intro

Slettensvej 292 - 294 i Lumby ligger den fredede Lumby Mølle. Møllen er af typen gallerihollænder fra 1820. Til mølleanlægget hører endvidere bygningerne stuehus, magasinbygning, bloksavsbygning, husmandshus og udhus - hele anlægget er fredet.

''Publiceret''