Lumby Landboskole


Lumby Landboskole, da den efter nedlæggelsen blev tømrer- og snedkerforretning.


I dag drives den tidligere Landboskole som gartneri.


Lumby Landboskole, som den tog sig ud i 1998.


Dette udaterede elevbillede er formodentlig fra 1870'erne.

Intro

Lumby Landboskole, H. C. Lumbyes Vej 37, Lumby 5270 Odense N. Lumby Landboskole, kaldet Højskolen, blev startet med det formål, at unge fra landbruget skulle have kundskaber, der ville gøre dem rustet til at overtage den fædrene gård.

Lumby Landboskole.

Lumby Landboskole, kaldet Højskolen, blev startet med det formål, at unge fra landbruget skulle have kundskaber, der ville gøre dem rustet til at overtage den fædrene gård. Skolen begyndte i 1859 med 14 elever, men man rådede ikke over en selvstændig skolebygning, og 1860 får man tilladelse til at bygge en skole og byggede Landboskolen på Lumby præstegårds jord, det er den bygning, der endnu ligger på H.C. Lumbyes Vej 37. Undervisningsforløbet var den gang på 2 år, skolen havde sidste elevhold 1892-93.

På Lumby Sogns Lokalhistoriske arkiv findes notesbøger og opgavehæfter fra elever i 1870 og 1880’erne. Ca. 60 år efter Landboskolen (Højskolen) måtte lukke, blev Gartner- og frugtavlerhøjskolen ”Søhus” startet som jordbrugsfaglig skole på Slettensvej i Søhus, senere kaldet Cold College.

I dag er også Cold College lukket i Søhus.