Lumby Inddæmmede Strand


Lumby Strand, før inddæmningen. Kort over Lumby Strand før inddæmningen


Lumby Strand, efter inddæmningen. Kort over Lumby Strand efter inddæmnigen

Intro

Lumby Strand blev inddæmmet i årene 1942-46. Det Danske Hedeselskab stod bag projektet. Inddæmningen skabte 475 hektar ny landbrugsjord i Odense Fjord. Formålet var at skaffe jord til nybyggerkolonien Strandager. Kolonien bestod af 19 statshusmandsbrug og seks gartnerier...

Lumby Strand blev inddæmmet i årene 1942-46. Det Danske Hedeselskab stod bag projektet. Inddæmningen skabte 475 hektar ny landbrugsjord i Odense Fjord. Formålet var at skaffe jord til nybyggerkolonien Strandager. Kolonien bestod af 19 statshusmandsbrug og seks gartnerier. Det Danske Hedeselskab udarbejdede projektet allerede i 1911, og i 1923 fik Odense Kommune tilladelse til at gennemføre inddæmningen. Lokale gårdejere med enge ned til stranden protesterede dog. De var bange for at miste deres gode græsningsjord, og højesteret gav dem medhold. Først med landvindingsloven fra november 1940 kunne staten tilsidesætte de private protester og gennemtrumfe inddæmningen. ''En måneds rugbrød til hele Fyn'' Den tyske besættelse i 1940 fik landbruget til at udnytte danskernes frygt for at komme til at sulte, og rigsdagen vedtog at yde millionstøtte til ny landbrugsjord. I Statsradiofonien sagde landbrugsminister Kristen Bording: ”Vi er i nærheden af fødevaremangel, og vi må sætte vor lid til den danske jords ydeevne.” Bagefter sagde ministeren ja til at betale for at inddæmme Lumby Strand i Odense Fjord. Det Danske Hedeselskab omregnede madværdien af projektet til ”1 måneds forbrug af rugbrød for hele Fyns befolkning”. På trods af frygten for sult kunne de danske fødevareproducenter sagtens forsyne tyskerne med pæne mængder af både flæsk, ost og smør – efter vi selv havde spist os mætte. Lumby Strand blev det eneste landvindingsprojekt på søterritoriet i de fem onde år.