Lumby Forsamlingshus


Lumby Forsamlingshus fotograferet i 1981


Lumby Forsamlingshus fotograferet i 1981

Intro

Lumby forsamlingshus, H.C. Lumbyes vej 28, Lumby 5270 Odense N.

Lumby Forsamlingshus.

Forsamlingshuset i Lumby blev indviet i 1892.

Der står der blandt andet i lovene, at politik skal være bandlyst i dette hus.

Forsamlingshuset skulle derimod bruges til fest og gymnastik.

Kaptajn Jespersen, der selv er fra Lumby, havde sit første stavgymnastik-hold her.

Her skulle også være snitteskole (husflid) og andespil.

Senere blev her også valgsted, vel nok lidt imod de oprindelige love for huset.

Huset benyttes stadig til fester.