Lumby - Nr. Lyndelse Sogn


Postkort. Købmandsbutik i Lumby ved Nørre Lyndelse, 1918. Billedet tilhører Nørre Lyndelse Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Lumby er nævnt første gang i 1508 i formen ’Lundby’. Forleddet er ’lund’, som betyder lille skov. Efterleddet er ’-by’, der betyder landsby.