Lulu på Mossø


S/S Lulu ved Klostermølle. Udateret foto


Mossø ved Klostermølle

Intro

I dag er det småbådsfolk og kanofarere, som sejler på den store og smukke Mossø. Men engang kunne man på søen møde dampskibet ”Lulu”, som trak pramme lastet med gods.

Den initiativrige iværksætter Holst på træmassefabrikken ved Kloster Mølle indsatte i 1874 dampskibet ”S/S Lulu” med tilhørende pram på Mossø. Det var nemlig langt hurtigere at bruge søvejen til at transportere træmasse fra fabrikken end at køre det på hestetrukne vogne uden om den store Mossø. Lulu krydsede søen og lagde til ved Alken. Her blev råvaren omlastet på vogne, som blev trukket frem til togstationen i Alken og således koblet på datidens hovedtransportlinie. Blandt aftagerne var papirfabrikken i Silkeborg. Med sig tilbage til Klostermølle havde prammen ofte træ til fabrikationen, men størstedelen af møllens behov for tømmer, petroleum og forskelligt stykgods blev fragtet hjem over søen.

Den pram, som ”Lulu” trak var ganske stor – den kunne tage ladninger fra to jernbanevogne, i alt op til 30 tons, noget mere end de pramme, som i øvrigt sejlede på Gudenåen. ”S/S Lulu” tog turen frem og tilbage over Mossø helt frem til 1917. Afløseren ”S/S Juliane” sejlede på søen til 1932, hvor denne form for skibsfart ophørte. Sejlruten kunne ikke længere konkurrere med den hastigt tiltagende lastbiltrafik.


Hofmeister, Erik: Gudenåens kulturhistorie. 2012