Luftkastellet
Intro

Gerhard Schwarz m. fl. 1997, keramik. Ideen til Luftkastellet er opstået i forbindelse med temaet luft ved Kulturby 96. Skulpturen er fjernet, da den gradvist blev udsat for hærværk.

''Publiceret''

Ideen til "Luftkastellet" er opstået i forbindelse med temaet "luft" ved Kulturby 96. Udførelsen og afsløringen af skulpturen skete i forbindelse med "Keramik i Kolding 97". Det er medlemmerne af kunstnersammenslutningen "Kolding Kunst Kompost", samt inviterede kunstnere, der har skabt de 60 små skulpturer, som indgår i "Luftkastellet".

Kolding Kunst Kompost er en kunstsammenslutning etableret i 1993, I forbindelse med Kolding Festuge indkaldte Bente Molin Malmfred 46 lokale kunstnere til et møde. Ideen var at skabe et fælles projekt med det formål at iværksætte en platform med grobund i den individuelle kunstners udtryk til præsentation i festugen. Dette, at danne grobund for en udvikling af kunstlivet i Kolding, var et af stikordene, som måske blev inspirationskilden til Vibeke Høgsbros forslag til gruppens navn: Kolding Kunst Kompost, som gruppen blev døbt, der skulle signalere at der var grokraft og grøde i Koldings kunstliv. '''' I november 1993 blev Kolding Kunst Kompost formelt etableret som en ny åben forening, konstitueret med vedtægter og bestyrelse. Formålet var at fastholde og videreføre ideen, der var opstået i forbindelse med festugen: at samle folk der seriøst arbejder med kunstneriske udtryksformer, med henblik på fælles udstillingsaktiviteter lokalt som uden for byens rammer. Læs mere om Kolding Kunst Kompost på foreningens hjemmeside: [http://www.kunstkompost.dk/ http://www.kunstkompost.dk/]