Ludwig Andresen Schule

Intro

Den tyske privatskole, Ludwig Andresen Schule, har navn efter en førende tysksindet historiker i Tønder. Skolen blev åbnet i 1953.

Den tyske privatskole, Ludwig Andresen Schule, har navn efter en førende tysksindet historiker i Tønder. Skolen blev åbnet i 1953. Efter Genforeningen foregik den tyske skoleundervisning i Alexandrinen Schule og Deutshce Bürgerschule. Begge skoler blev konfiskeret efter befrielsen i 1945 og i de følgende år efter indrettet til henholdsvis politistation og kommunalt bibliotek. I 1946 oprettede det tyske mindretal en ny forening, Den tyske Skole- og Sprogforening for Tønder og Omegn. Foreningen arbejdede for at skabe en ny tysk skole i Tønder og fik tilladelse til at undervise på tysk. Først foregik undervisningen i den tyske Roklubs bådhus, senere i et lokale ved den nu forsvundne markedshal på Sønderport. Først med åbningen af Ludwig Andresen Schule i 1953 fik undervisningen ordentlige fysiske rammer. Skolen fik efter Bonn-København-aftalens indgåelse i 1955 lov til at åbne en mellemskoleafdeling. I 1958-59 skete en stor udvidelse af bygningerne, hvorefter skolen nåede op på tolv klasser og ca. 230 elever. I 1960 blev skolen også hjemsted for det tyske bibliotek. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2