Lovrup Skov


Skofogedboligen Lovruphus i Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller


Lovrup Skov. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Lovrup Skov er i dag en del af Lindet Statsskovsdistrikt.

Lovrup Skov hører i dag under Lindet Statsskovsdistrikt. Nordligst i skoven ligger Lovruphus, der er skovfogedbolig. I 1960erne udgjorde skovens areal i alt 364 ha.

Skoven var oprindelig en gammel løvskov med en del egekrat, men i 1874 påbegyndte den preussiske stat plantningen af en stor nåetræsplantage i tilknytning til skoven.

Efter 1920 blev skoven overtaget af den danske stat. I Døstrup sogn ligger også Råbjerg Plantage på 117 ha. Også denne plantage hører under Lindet Statskovsdistrikt.

Endelig er der Lovrup skrøp, der blev købt af staten i 1928. I orkanen i 1999 væltede størstedelen af denne skov.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2