Lovby Kirketomt


Lovby Kirke ©Horsens Museum


Billedet er umiddelbart uoverskueligt på grund af de mange sten (tegnet med rød streg), men der tegner sig alligevel et overordnet billede af parallelle fundamenter til kirkens mure. ©Horsens Museum


I 1936 blev tomtens fundamenter afdækket. Der blev fundet en del såkaldste borgerkrigsmønter fra starten af 1300-tallet (foto). Desuden blev der fundet smeltede metalklumper, der antyder, at kirken kan være brændt. ©Horsens Museum


Der er rekognosceret på tomten i en lang årrække. Det har resulteret i mange fund, blandt andet en fin tenvægt af bly. ©Horsens Museum


Horsens Museum foretog arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejdet. Her blev blandt andet fundet en heste-helle af jern. Den har været brugt til at binde hestens forben sammen, så den kun kunne gå meget langsomt ©Horsens Museum


På gravhøjen nord for Lovby Kirketomt er der i pløjelaget også fundet en fin bronzedolk. Dolken består af en meget korroderet fæsteplade med fire nitter og spor af organisk materiale. Desuden blev der fundet rester af træskeden. ©Horsens Museum

Intro

Lovby Kirketomt var indtil 1909 ukendt. Under gravearbejde i lergraven til Bygholm Teglværk blev fundet skeletrester. En nærmere undersøgelse af stedet viste, at der var tale om en nedlagt kirke med kirkegård. Kirken var bygget af frådsten, og hører til den ældste gruppe af stenkirker i Danmark.

Undersøgelser af kirketomten
Kirketomten er blevet undersøgt flere gange. I 1936 blev tomtens fundamenter afdækket. Desværre findes der ingen opmålinger af undersøgelsen. Der blev fundet en del såkaldste borgerkrigsmønter fra starten af 1300-tallet. Desuden blev fundet smeltede metalklumper, der antyder, at kirken kan være brændt. Der er rekognosceret på tomten i en lang årrække. Det har resulteret i mange fund, blandt andet en fin tenvægt af bly.

I 2004 fik Horsens Museum tilladelse til igen af afdække dele af kirketomten og få den opmålt. Arbejdet blev udført i et samarbejde mellem Horsens Museum og et hold amatørarkæologer.

Der findes ingen sikker viden om, hvornår kirken blev nedlagt, men sandsynligheden taler for, at det var engang i 1300-tallet, hvor også Tirup Kirke på sydsiden af Bygholm Å blev nedlagt. I 1300-tallet blev mange kirker nedlagt som følge af blandt andet landbrugskrise og nedgang i befolkningstallet.

Området omkring Lovby Kirketomt
I forbindelse med byggemodningen af området omkring Lovby Kirketomt foretog Horsens Museum arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejdet. Her blev fundet flere huse fra middelalderen samt et lidt udsædvanligt fund, en heste-helle af jern. Den har været brugt til at binde hestens forben sammen, så den kun kunne gå meget langsomt.

På gravhøjen nord for Lovby Kirketomt er der i pløjelaget også fundet en fin bronzedolk. Dolken består af en meget korroderet fæsteplade med fire nitter og spor af organisk materiale. Desuden blev der fundet rester af træskeden.